2022

Adolfo Fernández Fernández
Asesoría científica para a realización de recreacións virtuais dos xacementos de Armea e castro de san Cibrao de Las.
Centro de Observación y Teledetección Espacial S.A.U., 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Escavación e conservación-restauración das áreas 16i, 16f, 15ª e 10f na Cibdá de Armea. Campaña 2022
Concello de Allariz, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Seguemento arqueolóxico nos traballos de eliminación de alóctonas no castro dos Mouros en Ons.
TRAGSA, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Traballos de escavación, conservación-restauración e musealización do Castro dos Mouros en Ons.
TRAGSA, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Escavación e conservación-restauración das áreas 10a, 10b, 10e, 2b e 2e na Cibdá de Armea. Campaña 2022
Concello de Allariz, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Redacción de proxecto arqueolóxico, memoria de control e traballos de seguemento arqueolóxico no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.
SEAGA | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Elaboración dun informe técnico para a incoación como BIC do xacemento arqueolóxico de San Cibrán de Las (Ourense).
Xunta de Galicia

2021

Adolfo Fernández Fernández
Escavación arqueolóxica e de conservación básica no castro de Armea.
Concello de Allariz | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Servizo de actuación de prospección xeofísica e escavación arqueolóxica no Castelo dos Mouros, na Illa de Ons, no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
Xunta de Galicia | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Elaboración dun informe técnico para a incoación como BIC do xacemento arqueóloxico de Adro Vello (O Grove, Pontevedra).
Xunta de Galicia | WEB

2020

Adolfo Fernández Fernández
Ciadella 2020. Proxecto arqueolóxico e de conservación-restauración
Xunta de Galicia, 2020 | WEB

2019

Beatriz Pilar Comendador Rey
Recuperación patrimonial e ambiental do Castro das Laxes das Chás/Castelo de Lobarzán
Concello de Monterrei, 2019 | WEB

Beatriz Pilar Comendador Rey
Intervención arqueolóxica no Penedo Gordo (Feilas, Vilardevós)
Xunta de Galicia, 2019

Beatriz Pilar Comendador Rey
Investigación Arqueolóxica e Histórica sobre as orixes do Concello de Oímbra
Concello de Oímbra (Ourense, Pontevedra), 2019

2018

Adolfo Fernández Fernández
Sondaxes valorativas na Illa de Toralla para a ampliación das infraestruturas da estación de Ciencias Mariñas da Illa de Toralla (ECIMAT)
Universidade de Vigo, 2018

Adolfo Fernández Fernández
Proxecto de escavación arqueolóxica e de conservación básica na Cibdá de Armea (Allariz, Ourense). Campaña 2018
Concello de Allariz, 2018 | WEB

Beatriz Pilar Comendador Rey
Intervención arqueolóxica no Penedo Gordo/Penedo da Moura (Vilardevós, Ourense)
Xunta de Galicia, 2018

Susana María Reboreda Morillo
Asistencia técnica do premio Xesús Taboada Chivite
Mancomunidade de municipios da Comarca de Verín, 2018

Fermín Emiliano Pérez Losada
Asistencia técnica para a elaboración e dirección do proxecto de posta en valor, mellora da accesibilidade, sinalización e interpretación do Castro de Santa Lucía (Astariz, Castrelo de Miño)
Concello de Castrelo de Miño, 2018 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Apoio á excelencia persoal investigador de traxectoria consolidada- ERC H2020
Xunta de Galicia, 2018

Adolfo Fernández Fernández
A ocupación medieval nunha paisaxe fluvial: o caso do val medio do río Arnoia
Deputación de Ourense, 2018

2017

Beatriz Comendador Rey, María Beatriz Vaquero Díaz
Investigación histórica e arqueoloxía sobre as orixes do Concello de Oímbra
Concello de Oímbra, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Proxecto de escavación e de conservación básica na Cidade de Armea
Concello de Allariz, 2017

Fermín Emiliano Pérez Losada
Escavación arqueolóxica nos sectores 2,4,6,7 e 8 do castro e posta en valor do seu lagar rupestre galaicorromano
Concello de Castrelo de Miño, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Traballos de restauración e reintegración dunha ánfora tipo San Martiño de Bueu II procedente do xacemento romano de A Pescadoira
Concello de Bueu, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Descubrindo elo “Allariz Vello”. Revalorización patrimonial e paisaxística delo xacemento do Castelo de Malpaso e a súa contorna
Deputación de Ourense, 2017

2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Intervención arqueolóxica, documentación fotogramétrica e dinamización cultural da necrópole de Medeiros
Concello de Monterrei, 2016

Ladislao Castro Pérez
Intervención arqueolóxica, documentación e dinamización cultural do Castelo de Formigueiro
Concello de Amoeiro, 2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Intervención arqueolóxica e de conservación básica no Castro de Armea (Sta. Mariña de Augas Santas, Allariz)
Concello de Allariz, 2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Intervención arqueolóxica e posta en valor do Castro galaico-romano de Santa Lucía (Astariz, Castrelo de Miño)
Concello de Castrelo de Miño, 2016

Adolfo Fernández Fernández
Proxecto Sancti Salvatoris; Investigación e posta en valor do xacemento do Castelo de Mouresiños, na pescuda das orixes altomedievais da Vila de Allariz
Deputación de Ourense, 2016

Ladislao Castro Pérez
Intervención arqueolóxica, documentación e dinamización cultural do Castelo de Formigueiro
Concello de Amoeiro

VER TODOS