SERVIZOS
Dende o GEAAT tamén ofrecemos unha serie de servizos relacionados co noso ámbito de especialización.
Nosos contratantes preferentes, tendo en conta nosa especialización na temática da auga, son: empresas, federacións de empresarios, cámaras de comercio, federacións e asociacións deportivas, sistemas agroalimentarios locais, Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR), balnearios, SPAs, parques temáticos acuáticos, axencias de viaxe, tour-operadores, asociacións de turismo, prensa, radio, televisión, centros de ensino, fundacións, museos, ONGs, concellos, mancomunidades, deputacións, consorcios, centros de investigación, grupos de investigación da Universidade de Vigo ou de outras universidades, etc.

Entre os servizos ofertados destacan os seguintes:

  • Formación de persoal científico e técnico
  • Asesoramento e apoio científico-técnico a PEMES e grupos de investigación
  • Realización de proxectos, informes e traballos documentais e técnicos.
  • Organización de cursos, seminarios, xornadas, conferencias, mesas redondas e obradoiros.
  • Elaboración de dicionarios e glosarios de terminoloxía específica, catálogos, inventarios e guías.
  • Dixitalización de arquivos, mapas, planos, etc.
  • Recensión e tradución de libros e outros documentos relacionados co noso campo de especialización.
  • Participación en comités de estandarización, edición ou especificacións técnicas.