Miguel Ángel Álvarez Vázquez

SCOPUS | ORCID

Licenciado en Ciencias Ambientais (ULE, 2011); Máster en Química Avanzada (UVigo & USC, 2012) e en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas (UVigo, 2013). Doutor polas universidades UVigo, USC, UDC, UTAD, UMinho & UAVR (Marine  Science, Technology and Management, Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar, 2017). Impartiu docencia nos graos en Xeografía e Historia (materias da Área de Xeografía Física), Educación Primaria (Didáctica das CC. Experimentais) e Educación Infantil (Xeografía).

Investigador no Grupo de Estudos de  Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio, GEAAT (UVigo), membro do Grupo de Innovación Docente en  EducaAcción Patrimonial, GIDEP (UVigo).

Autor de obras colectivas, artigos científicos en revistas indexadas e comunicacións a congresos, relativas a procesos de interrelación sociedade-natureza en base a  trazadores xeoquímicos; alteracións de orixe natural e antropoxénico nos sistemas fluviais; e patrimonio natural e cultural relacionado cos ambientes fluviais. Actualmente desenvolve a súa investigación como bolseiro posdoutoral (Xunta de Galicia) ao redor da trazabilidade da pegada humana en rexistros fluviais.

Palabras chave: Xeografía Integrada, Historia Ambiental, Quimioestratigrafía, pequenos ríos.

 

Eduardo Méndez-Quintas

SCOPUS | ORCID

Investigador posdoutoral no Grupo de Estudos de Arqueoloxia, antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo. Centra as súas investigacións na Prehistoria antiga europea e africana. Especificamente traballa no estudo das poboacións humanas con tecnoloxía achelense do Plistoceno Inferior y Medio, así como da análise dos patróns de distribución e afeccións tafonómicas sobre os xacementos.

Desenvolve as súas investigacións en xacementos peninsulares, especialmente na conca del río Miño, dirixindo escavacións en diferentes enclaves como Arbo, Porto Maior ou Gándaras de Budiño. Así mesmo e codirector da “Italo-Spanish Archaeological Mission at Melka Kunture and Balchit” (Etiopía) e membro do equipo de investigación do “The Olduvai Paleoanthropology and Paleoecology Project (TOPPP)” da Garganta de Olduvai (Tanzania).

 

Berta Morell Rovira

SCOPUS | ORCID

Doutora en Arqueoloxía Prehistórica pola Universidade Autónoma de Barcelona (2019), son investigadora posdoutoral (Postdoc Xunta de Galicia. Modalidade A) do Departamento de Historia, Arte e Xeografía e do Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo. Actualmente estou realizando unha estadía de investigación no grupo de Bioxeoloxía da Universidade de Tübingen (Alemaña).

As miñas liñas principais de investigación son os patróns de mobilidade e as redes de intercambio de materias primas das sociedades neolíticas do NE peninsular e Europa central, baseadas na análise de isótopos de estroncio e datación por radiocarbono.