Rosa Brañas Abad

SCOPUS | ORCID

Profesora Asociada de Historia Antiga
Licenciada en Xeografía e Historia nas especialidades de Historia Antiga e Prehistoria e Arqueoloxía (USC 1988 e 1989). Graduada en 1995 cunha tese de lincenciatura sobre Historia Antiga de Galicia e Doutorada en Xeografía e Historia (USC 1999) na mesma especialidade.

Profesora interina de materias de Historia Antiga na Facultade de Historia de Ourense en 2007-2008, e profesora asociada dende 2015. Profesora-titora da UNED en materias de Historia Antiga dende 2010 nos Centros de Pontevedra e A Coruña. Formadora en Patrimonio Histórico-Arqueolóxico na empresa privada dende 2011.

María Luz Rodríguez Blanco

SCOPUS | ORCID

Profesora Contratada Interina de Xeografía Física
Licenciada con grado pola Universidade de A Coruña (2001, 2003) e Doutora pola mesma Universidade (2009), onde obtivo o Premio Extraordinario de Doutoramento. Bolseira pre (UDC, FPI) e postdoutoral (Ángeles Alvariño, Postdoutoral da Xunta de Galicia, Juan de la Cierva) na Universidade de A Coruña. Dende o curso académico 2019/2020 profesora contratada interina parcial na área de Xeografía Física, na Facultade de Historia (Departamento de Historia, Arte e Xeografía) no Campus de Ourense da Universidade de Vigo. Imparte docencia (da área de Xeografía Física) nos grados de Xeografía e Historia, Educación Infantil e Educación Primaria. Forma parte do Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio, GEAAT e do Grupo de Innovación Docente en EducaAcción Patrimonial (GIDEP= da Universidade de Vigo.

Participou en diversos proxectos de investigación relacionados coa conservación de augas e solos, sendo investigadora principal do proxecto “Incidencia de la escorrentía sobre la exportación de materiales con un enfoque de modelación para pequeñas cuencas de clima templado húmedo: implicaciones para la gestión de recursos hídricos” (CGL2014-56907R) financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade (2015-2016). Ten dirixido varios traballos académicos (Teses Doutorais, Teses de Licenciatura, Proxectos Fin de Máster e Proxectos Fin de Grado) e é autora de diversos artigos científicos en revistas indexadas e comunicacións a congresos relacionados coa súas liñas de investigación.