Departamento T14

Prehistoria Recente e Arte Rupestre

Descrición


Estudo das sociedades prehistóricas, especialmente no ámbito do Noroeste Peninsular.


Área ANEP: Historia e Arte

Códigos UNESCO: 5504.05 - Prehistoria, 5505.01 - Arqueoloxía

Palabras Clave: prehistoria, arte rupeste.

Investigador Responsable da liña


Beatriz Comendador Rey