Departamento T14

Arqueometalurxia, Etnoarqueoloxía e Arqueoloxía Experimental

Descrición


Estudo do fenómeno da metalurxia prehistórica, estudo dos modelos antropolóxicos de interpretación do pasado e experimentación arqueolóxica aplicada ao coñecemento da cadea técnica operativa.


Área ANEP: Historia e Arte

Códigos UNESCO: 5504.05 - Prehistoria, 5599 - Etnoarqueoloxía, 5505.01 - Arqueoloxía

Palabras Clave: Etnoarqueoloxía, arqueometalurxia.

Investigador Responsable da liña


Beatriz Comendador Rey