Departamento T14

Cultura material e simbólica da prehistoria recente en Galicia

Descrición


Esta liña abrangue os estudos da cultura material e simbólica (arqueoloxía do ouro e da relixión, cultura castrexa,...) da prehistoria recente en galicia, principalmente no contexto da prehistoria europea.


Área ANEP: Historia e Arte

Códigos UNESCO: 5504.05 - Prehistoria, 5505.01 - Arqueoloxía

Palabras Clave: iconografía céltica, cultura casrtexa, idade do ferro.


Investigador Responsable da liña


Ladislao Castro Pérez