Arqueoloxía e Antropoloxía Cultural

RESPONSABLES
Ladislao Castro Pérez, Beatriz Comendador Rey

 • Prehistoria do Noroeste peninsular
 • Arte Prehistórico
 • Arqueometalurxia e ourivería prehistórica
 • Arqueoloxía Experimental
 • Iconografía celta
 • Arqueoloxía da relixión
 • Arqueoloxía Pública

RESPONSABLES
Fermín Pérez Losada, Adolfo Fernández Fernández

 • Arqueoloxía romana e tardoantiga
 • Comercio e economía romana e tardoantiga. Estudos ceramolóxicos
 • A explotación dos recursos mariños na época antiga
 • Poboación, territorio e ocupación rural romana do Noroeste peninsular

 

Xeografía e Ordenación do Territorio

RESPONSABLES
Elena De Uña Álvarez, Miguel Ángel Álvarez Vázquez

 • Xeomorfoloxía, xeodiversidade, xeopatrimonio
 • Dinámica territorial nos espazos naturais e rurais
 • Sistemas eco-sociais (ambiente, natureza, sociedade)

 

Ciencias da Antigüidade

RESPONSABLES
Susana Reboreda Morillo

 • Relixión e Sociedade na Antigüidade en Grecia e Exipto
 • Homero e a mitoloxía grega
 • A muller na Antiga Grecia: deusas e humanas

 

Patrimonio Cultural

RESPONSABLES
Liña transversal / Tod@s

 • Valoración e Xestión e difusión do Patrimonio Cultural
 • Territorio e paisaxe cultural
 • Educación Patrimonial e innovación social