Departamento T14
 

CIDAH 2018

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

O Grupo de Estudios de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio -GEAAT- é un grupo de investigación da Facultade de Historia da Universidade de Vigo composto por 42 investigadores que aportan diversas perspectivas, todas ligadas ao estudo do territorio e os recursos naturais de Galicia dende a primeira ocupación humana ata época tardoantiga.

Este grupo está inserido no Campus da Auga, que ten como obxectivo dotar de personalidade e identidade científica propia ao Campus de Ourense a través da creación dun campus universitario con capacidade de proxección exterior e de creación de valor económico e social como motores de desenvolvemento no conxunto da provincia de Ourense, tendo sempre como base a temática da auga.