Inicio

 

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

O Grupo GEAAT é un grupo de investigación vinculado á Facultade de Historia da Universidade de Vigo no que se achegan diversas perspectivas, maiormente vinculadas ao estudo do territorio e os recursos naturais do noroeste peninsular, incluíndo a súa contorna espazo-temporal, asemade as dinámicas doutros territorios vinculados. A produción científica ten sido regular e intensa, con monografías, artigos en revistas indexadas, capítulos de libros e contribucións a congresos de ámbito nacional e internacional.

O grupo está composto por 45 investigadores e investigadoras e está inserido no Campus da Auga, que ten como obxectivo dotar de personalidade e identidade científica propia ao campus de Ourense a través da creación dun campus universitario con capacidade de proxección exterior e de creación de valor económico e social como motores de desenvolvemento no conxunto da provincia de Ourense.