2022

Adolfo Fernández Fernández
Asesoría científica para a realización de recreacións virtuais dos xacementos de Armea e castro de san Cibrao de Las.
Centro de Observación y Teledetección Espacial S.A.U., 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Escavación e conservación-restauración das áreas 16i, 16f, 15ª e 10f na Cibdá de Armea. Campaña 2022
Concello de Allariz, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Seguemento arqueolóxico nos traballos de eliminación de alóctonas no castro dos Mouros en Ons.
TRAGSA, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Traballos de escavación, conservación-restauración e musealización do Castro dos Mouros en Ons.
TRAGSA, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Escavación e conservación-restauración das áreas 10a, 10b, 10e, 2b e 2e na Cibdá de Armea. Campaña 2022
Concello de Allariz, 2022 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Redacción de proxecto arqueolóxico, memoria de control e traballos de seguemento arqueolóxico no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.
SEAGA | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Elaboración dun informe técnico para a incoación como BIC do xacemento arqueolóxico de San Cibrán de Las (Ourense).
Xunta de Galicia

2021

Adolfo Fernández Fernández
Escavación arqueolóxica e de conservación básica no castro de Armea.
Concello de Allariz | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Servizo de actuación de prospección xeofísica e escavación arqueolóxica no Castelo dos Mouros, na Illa de Ons, no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
Xunta de Galicia | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Elaboración dun informe técnico para a incoación como BIC do xacemento arqueóloxico de Adro Vello (O Grove, Pontevedra).
Xunta de Galicia | WEB

2020

Adolfo Fernández Fernández
Ciadella 2020. Archaeological and conservation-restoration project
Xunta de Galicia, 2020 | WEB

2019

Beatriz Pilar Comendador Rey
Heritage and environmental recovery of Castro das Laxes das Chás/Castelo de Lobarzán
Monterrei Council, 2019 | WEB

Beatriz Pilar Comendador Rey
Archaeological intervention in Penedo Gordo (Feilas, Vilardevós)
Xunta de Galicia, 2019

Beatriz Pilar Comendador Rey
Archaeological and Historical Research on the origins of the Council of Oímbra
Council of Oímbra (Ourense, Pontevedra), 2019

2018

Adolfo Fernández Fernández
Assessment surveys in the Illa de Toralla for the extension of the infrastructures of the Marine Sciences Station of Illa de Toralla (ECIMAT)
Universidade de Vigo, 2018

Adolfo Fernández Fernández
Archaeological excavation and basic conservation project in the Cibdá de Armea (Allariz, Ourense). Campaign 2018
Allariz City Council, 2018 | WEB

Beatriz Pilar Comendador Rey
Archaeological intervention in Penedo Gordo/Penedo da Moura (Vilardevós, Ourense)
Xunta de Galicia, 2018

Susana Maria Reboreda Morillo
Technical assistance for the Xesús Taboada Chivite Award
Mancomunidade de municipios da Comarca de Verín, 2018

Fermín Emiliano Pérez Losada
Technical assistance for the elaboration and direction of the project of putting in value, improvement of the accessibility, signposting and interpretation of the Hillfort of Santa Lucia (Astariz, Castrelo de Miño)
Municipality of Castrelo de Miño, 2018 | WEB

Adolfo Fernández Fernández
Support to the excellence of the research personnel of consolidated trajectory – ERC H2020
Xunta de Galicia, 2018

Adolfo Fernández Fernández
Medieval occupation in a river landscape: the case of the middle valley of the Arnoia River
Deputation of Ourense, 2018

2017

Beatriz Comendador Rey and María Beatriz Vaquero Díaz
Historical research and archaeology on the origins of the Concello de Oímbra
Concello de Oímbra, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Excavation and basic conservation project in Cidade de Armea
Concello de Allariz, 2017

Fermín Emiliano Pérez Losada
Archaeological excavation in sectors 2,4,6,7 and 8 of the castro and enhancement of its Galician-Roman cave press
Concello de Castrelo de Miño, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Restoration and reintegration work on a San Martiño de Bueu II type amphora from the Roman site of A Pescadoira
Concello de Bueu, 2017

Adolfo Fernández Fernández
Discovering the “Allariz Viejo”. Revaluation of the heritage and landscape of the site of Malpaso Castle and its surroundings
Deputation of Ourense, 2017

2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Archaeological intervention, photogrammetric documentation and cultural promotion of the necropolis of Medeiros
Concello de Monterrei, 2016

Ladislao Castro Pérez
Archaeological intervention, documentation and cultural dinamization of the Castelo de Formigueiro
Concello de Amoeiro, 2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Archaeological and basic conservation intervention in Castro de Armea (Sta. Mariña de Augas Santas, Allariz)
Concello de Allariz, 2016

Fermín Emiliano Pérez Losada
Archaeological intervention and enhancement of the Galician-Roman Hillfort of Santa Lucia (Astariz, Castrelo de Miño)
Concello de Castrelo de Miño, 2016

Adolfo Fernández Fernández
Sancti Salvatoris Project; Research and development of the “Castelo de Mouresiños” site, in search of the early medieval origins of the town of Allariz
Deputación de Ourense, 2016

Ladislao Castro Pérez
Archaeological intervention, documentation and cultural dinamization of the Castelo de Formigueiro
Concello de Amoeiro

All