Contacto

Podes contactar con nós mediante algún dos seguintes medios:

  1. Dirección de correo-e: geaat@uvigo.es
  2. Teléfono: +34 988 387 268
  3. Nas redes sociais Twitter e Facebook
  4. Dirección: Facultade de Historia (Edificio de Ferro) / Campus de Ourense
    Rúa Dr. Temes s/n 32004 OURENSE (GALICIA, ESPAÑA)